h

Moties SP aangenomen in gemeenteraad

9 juli 2020

Moties SP aangenomen in gemeenteraad

Foto: Fred Bervoets

Helaas had de motie 0% is genoeg om de huurverhoging te stoppen te weinig draagkracht om enige kans van slagen te maken. Alleen de PvdA vonden wij aan onze zijde.

Motie tegen de verhuurdersheffing is unaniem door de raad aangenomen en overgenomen door het college. Dronten hoort inmiddels dus ook tot een van de vele gemeenten die zich achter deze motie hebben geschaard.

Dronten is al een paar maal negatief in het nieuws geweest met de belabberde huisvesting van arbeidsmigranten. CDA, SP, GL, D66 en PvdA hebben een motie verbetering huisvesting arbeidsmigranten ingediend waarin het college wordt verzocht te komen tot een verbetering van de leefomstandigheden middels o.a. het SNF-keurmerk en te komen tot een betere registratie van tijdelijke arbeidsmigranten.

Daarnaast hebben PvdA, GL en SP een motie verbetering positie arbeidsmigranten ingediend. Hierin wordt verzocht om de aanbevelingen van het "Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten" te betrekken in de uitwerking van de beleidsregels. 

Motie huurdersheffing

Motie verbetering positie arbeidsmigranten

Reactie toevoegen

U bent hier