h

Kerngroep SP Dronten

De kerngroep van de SP Dronten bestaat uit actieve leden die elkaar geregeld treffen en met elkaar nadenken over het denken en doen van onze partij. De kerngroep is het actieve hart van onze SP afdeling. Zonder kerngroep is er geen echte SP afdeling!

Binnen de groep wordt er gediscussieerd over alles wat er in Dronten gaande is. Wat is er mis in Dronten en op welke manier kunnen wij daar als lokale SP iets aan doen? Vanuit deze discussies bedenkt de groep acties, en voert deze vervolgens uit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bestuur.

Ook kan de kerngroep voor (nieuwe) SP leden een laagdrempelige manier zijn om de standpunten van de SP beter te leren kennen. Dit gebeurt o.a. door middel van een cursus ‘politieke basisvorming’ en discussie of debat over de landelijke en lokale SP met elkaar.

De kerngroep ondersteunt het bestuur en kan deze prikkelen. Denk aan hulp bij ontplooien van initiatieven en het aandragen van nieuwe ideeën.

De meeste leden hebben een vaste taak. Mochten er bijzondere activiteiten op stapel staan, dan kan de kerngroep vaker bijeen komen. Daarbuiten hebben de leden onderling contact via telefoon en e-mail.

De kerngroep bijeenkomsten zijn niet alleen leerzaam, interessant en inspirerend, maar ook heel gezellig!

Mocht je je aangesproken voelen en informatie willen, of een kerngroep bijeenkomst willen bijwonen, dan kun je contact opnemen met ons. Het handigste gaat dit via de email dronten@sp.nl

U bent hier