h

Meer of minder stembureaus?

1 maart 2021

Meer of minder stembureaus?

Foto: SP

De SP fractie in de gemeenteraad heeft vragen gesteld waarom er voor de komende verkiezingen maar 13 stembureaus in de gemeente Dronten zullen zijn. N.a.v. deze vragen heeft de SP fractie in den Haag de volgende vragen ingediend.

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat er in Dronten vijf stembureaus minder komen

1. Bent u op de hoogte van dat er in de gemeente Dronten niet meer maar minder stemlocaties zullen zijn? (1)

2. Bent u het met mij eens dat de aangenomen motie Van Raak moet worden uitgevoerd die stelt dat er meer stembureaus moeten komen?

3. Bent u bereid om met de gemeente Dronten in contact te treden zodat er alsnog recht gedaan wordt aan de aangenomen motie, bijvoorbeeld doordat er stembureaus in de buitenlucht worden ingericht? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft u een overzicht voor welke gemeenten dit nog meer geldt? Zo ja, kunt u die de Kamer doen toekomen? Zo nee, kunt u daarvoor zorgen?

5. Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden? Zo nee, waarom niet? 

Reactie toevoegen

U bent hier