h

Dronten lijkt wel het epicentrum van misstanden te worden

29 juli 2020

Dronten lijkt wel het epicentrum van misstanden te worden

Foto: Fred Bervoets

SP, Groen Links en de PvdA maken zich grote zorgen

PERSBERICHT

Dronten 29 juli 2020:  

Een aanhoudende stroom van negatieve berichtgeving over werkomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Dronten is reden geweest voor de drie fractievoorzitters van Groen Links, PvdA en de SP van de lokale afdelingen om gezamenlijk vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. 

De raadsleden maken zich grote zorgen om de misstanden die zich binnen de gemeentegrenzen lijken af te spelen en vragen om opheldering. Zij zouden graag zien dat er andere regels gesteld worden aan de huisvesting van en zorgverlening aan arbeidsmigranten. Maar allereerst willen zij dat er zo snel mogelijk een goed beeld verkregen wordt van de aantallen arbeidsmigranten en de situatie waarin zij verkeren. Dat ontbreekt op dit moment namelijk. 

In de gemeente Zeewolde zou de gemeente zelf regelmatig de huisvesting van arbeidsmigranten bezoeken en controleren. De partijen vinden dat een goed voorbeeld van hoe het in Dronten ook zou kunnen. 

De gestelde vragen:

Inleiding/aanleiding: Berichtgeving in het NOS Journaal, Omroep Flevoland en de Drontenaar over de zorgwekkende situatie van arbeidsmigranten in Dronten. 

Vragen: 

Heeft het college kennis genomen van de berichtgeving over de woon- en werksituatie van arbeidsmigranten in onze gemeente, naar aanleiding van berichtgeving over het ongeluk van een specifieke Poolse arbeidsmigrant?
Zo ja, wat is het standpunt van het college over deze situatie waarin arbeidsmigranten in onze gemeente blijkbaar leven.

Kan het college toezeggen zo snel mogelijk met een plan te komen om de polulatie arbeidsmigranten in Dronten te inventariseren en daarbij de huisvesting/leefsituatie en werk in kaart te brengen?

Kan het college nadere regels stellen aan de huisvesting en zorgverlening van de arbeidsmigranten die domicilie in Dronten hebben?

Wij hebben begrepen dat in Zeewolde de gemeente zeer regelmatig zelf de huisvesting voor arbeidsmigranten bezoekt ter controle van de leefomstandigheden. Klopt dat en is het college bereid om deze controles in onze gemeente ook zo snel mogelijk in te voeren en daarbij ook pro actief te registreren? Zo nee, waarom niet? 

Reactie toevoegen

U bent hier