h

Update: de Zuid en Biddingringweg

23 februari 2020

Update: de Zuid en Biddingringweg

SP Dronten is, als vervolg op het bewonersoverleg vorig jaar, samen met een aantal bewoners in gesprek gegaan met de gemeente. Resultaat is dat ook het overige gedeelte van De Zuid tussen De Boeg en de Dronterweg van stil asfalt wordt voorzien. Fiets- en voetgangers oversteken worden veiliger gemaakt. Alle oversteken krijgen een plateau op het midden van de rijbaan. 

Door de ontwikkeling van een woonwijk op het manegeterrein, zal de verkeersdrukte op De Zuid  toenemen. Samen met de bewoners blijven we de situatie kritisch volgen.

Uit gesprekken met bewoners langs en nabij De Zuid, bleken ook delen van de Kruidenwijk last te hebben van verkeersdrukte en geluidsoverlast. Het betreft de Lancasterdreef richting winkelcentrum Dronten Zuid, De Pimpernel en de Kruidendreef. De klachten van de bewoners vonden geen gehoor bij de gemeente. Er is door ons aangedrongen op het houden van verkeerstellingen. Op vier locaties is het in- en uitgaande verkeer geteld: de Pimpernel, twee plekken op de Kruidendreef en op de Fazantendreef richting Kruidendreef. Uit de tellingen bleek dat de verkeersdrukte behoorlijk hoog is. De Pimpernel kwam er  als drukste straat uit. Op werkdagen rijden daar ca. 2256 voertuigen in- en uit. Dat is gemiddeld (over 24 uur) 1,6 voertuig per min. De drukte begint op werkdagen om 07.00 uur en duurt tot 22.00 uur met een absolute piek tussen 18.00 en 19.00 uur ( 212 voertuigbewegingen per uur). 

Een deel van deze verkeersdruk wordt veroorzaakt door verkeer naar het achterste deel van de Kruidenwijk. In plaats van via de Wissel en de Fazantendreef te rijden, wordt een kortere omweg via Dronterweg, de Zuid en Pimpernel gekozen. 

Onze voorstellen 
1. maak een afslag op de Biddingringweg naar de Fazantendreef. Hiermee wordt dit deel van Kruidenwijk beter ontsloten. Dit bespaart brandstof, CO2 en stikstof uitstoot. 
2. Het aanbrengen van ca. 3 parkeervakken op De Pimpernel en daarna een parkeerverbod instellen voor de rijweg van De Pimpernel, dat scheelt veel stoppen en optrekken van voertuigen die door geparkeerde auto’s niet door kunnen rijden. 
3. Verwijderen van de boldrempel aan het begin van de Lancasterdreef. Deze zorgt voor hevige trillingen door vrachtwagens die daar veelvuldig in en uitrijden (vooral ook t.b.v. de Jumbo supermarkt). Tevens het wegdek van De Lancasterdreef en De Pimpernel opnieuw bestraten met klinkers die minder geluidsoverlast opleveren door het verkeer. 

Geluidsoverlast Biddingringweg

Bewoners van De Dille hebben een tijd geleden contact gezocht met politieke partijen over de geluidsoverlast, die zij ervaren door  het drukke verkeer op de Biddingringweg.
SP Dronten is in gesprek gegaan met deze bewoners. Echter de Biddingringweg valt niet onder de gemeente, maar onder de provincie. Dus hebben we via de provincie getracht om hiervoor een oplossing te vinden. Ook hebben de bewoners samen met de SP een gesprek gevoerd met wethouder Irene Korting van de gemeente Dronten. Zij heeft contact gezocht met gedeputeerde Job Fackeldey, die bij bewoners op bezoek is gegaan. Er zijn vage toezeggingen gedaan, maar helaas bleek in 2019 dat de provincie niet van plan was om stil asfalt aan te leggen. 
Wethouder Irene Korting kwam toevallig in contact met een statenlid van Groen Links en besprak het probleem met haar. Binnen de provincie werd de zaak opnieuw bekeken. Er bleken onjuiste meetgegevens gebruikt te zijn. De geluidsbelasting was inderdaad boven de norm. Tevens is de haalbaarheid van het aanleggen van stil asfalt groter. Het huidige stille asfalt gaat 11 jaar mee, dit was slechts 5 jaar. Daarop is door de provincie besloten om de Biddingringweg tussen de kruising Elburgerweg en Dronterweg van stil asfalt te voorzien. 

Hieruit blijkt dat het uiteindelijk tot resultaat kan leiden om als bewoners samen met de SP in gesprek te gaan met je gemeente. Samen sta je sterk!

Reactie toevoegen

U bent hier