h

Het nationaal zorgfonds zonder eigen risico. Wat is dat nou eigenlijk?

1 november 2018

Het nationaal zorgfonds zonder eigen risico. Wat is dat nou eigenlijk?

Foto: SP

De belofte van het nieuwe zorgstelsel was dat de zorg transparanter, toegankelijker, efficiënter en goedkoper zou worden. Het tegenovergestelde is waar. De zorg is duurder geworden, terwijl mensen steeds minder zorg vergoed krijgen. Het is totaal ondoorzichtig wat de zorg kost en wie waaraan verdient. De bureaucratie rijst de pan uit.

De keuzevrijheid om je eigen hulpverlener te kiezen wordt steeds meer ingeperkt, ziekenhuizen gaan failliet en veel mensen komen in de schulden omdat ze hun premie en eigen risico niet meer kunnen betalen. En dat terwijl er miljarden op de plank van de verzekeraars ligt.

Wordt het niet eens tijd dat we de macht van de zorgverzekeraars terugpakken en dat we de wanpraktijken van de farmaceutische industrie in gaan binden? 

Daarom willen wij een Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico. Ten dienste van de bevolking en zorgverleners, zonder commerciële belangen. Premiegeld gaat naar zorg en niet naar marketing en winstuitkeringen. De wettelijke taak van de zorgverzekeraars en het uitvoeren van de basisverzekering, wordt wettelijk verlegd naar het Nationaal ZorgFonds. 

Het eigen risico wordt afgeschaft. Een boete op ziek zijn is oneerlijk. Bovendien weerhoudt het mensen ervan om tijdig zorg te vragen, zodat problemen verergeren en behandeling uiteindelijk juist meer kost. Het zorgpakket wordt uitgebreid met fysiotherapie, tandzorg en GGZ.

Het Nationaal ZorgFonds verdeelt het geld op basis van een reële zorgbehoefteraming over de regio’s. Er wordt op toegezien dat er in de regio’s geen wachtlijsten ontstaan, er niet teveel of te weinig aanbod is (op basis van zorgbehoefte) en uitkomsten als ligdagen, heropnames, sterftecijfers, voorgeschreven medicatie, calamiteiten, enzovoorts, worden geanalyseerd. Dat vormt de basis van ‘controle’ en advies voor regio’s. 

Nu het huidige zorgstelsel ervoor heeft gezorgd dat er ziekenhuizen failliet kunnen gaan, doordat zorgverzekeraars zomaar de stekker er uit kunnen trekken, wordt het tijd voor het nationaal zorgfonds. Want zorg moet stabiel zijn!

Steun de aktie, 271.000 mensen gingen u voor!

Op 9 november is de bijeenkomst "red onze ziekenhuizen". Komt u ook?
U bent van harte welkom!

Locatie en tijd:
Flevomeer Bibliotheek Lelystad.
De Promesse 4
8232 VX Lelystad
Inloop vanaf 19.30 uur
Start van de avond: 20.00 uur

Reactie toevoegen

U bent hier