h

Geluidsoverlast door het verkeer op De Zuid

3 oktober 2018

Geluidsoverlast door het verkeer op De Zuid

Foto: SP / eigen foto

Een paar weken geleden hebben wij informatie ingewonnen bij bewoners aan en nabij De Zuid. Daarop hebben 23 bewoners aangegeven dat zij daadwerkelijk overlast ervaren. Een groot aantal bewoners waren echter niet thuis , zodat wij niet hun mening konden horen.

Ook bleek dat er ook op andere wegen in Dronten Zuid overlast van het verkeer wordt ervaren. Dat is op de Lancasterdreef (richting WC Zuid), de Kruidendreef en de Pimpernel. Vooral op de Pimpernel is de verkeersdrukte enorm (belangrijkste toegangsweg van de Kruidenwijk) en de geluidsoverlast daardoor natuurlijk ook.

Ook kregen wij klachten over o.a.: Trillingen door zware vrachtwagens (Lancasterdreef), te hard rijden, rijden met lawaaierige uitlaten en zelfs straatraces.

In de andere straten, Lancasterdreef, Kruidenlaan en de Pimpernel, zullen we apart onderzoek  gaan doen, waarschijnlijk ook weer d.m.v. een brief aan de betreffende bewoners.

Daarnaast  zijn er klachten over geluidsoverlast van de Biddingringweg (N305) t.h.v. Dronten Zuid. Dit is echter een Provinciale weg en door de bewoners is contact  opgenomen  met de gedeputeerde van provinciale staten, Jop Fackeldey. Ook is wethouder Korting bij de bewoners op gesprek geweest. Waarschijnlijk gaat het beheer van de Biddingringweg over naar de gemeente Dronten. Wij blijven dit volgen.

Op 24 en 26 september is er contact geweest met een ambtenaar die over het wegonderhoud in Dronten gaat. Groot onderhoud van de Zuid staat in de planning maar kan nog lang duren. Daarbij staat het deel De Boeg tot de zuidelijke aansluiting van de Lancasterdreef voor 2019 op de planning.

Van Gangboord naar De Boeg is afhankelijk van het project Reconstructie De Zuid / Walvisstraat. Dit kan nog lang gaan duren. Het overige deel Lancasterdreef tot het Shell station wordt helemaal niet genoemd. Op 27 september hoor ik daar meer over.

Wij heb onze bevindingen aan de ambtenaar doorgegeven en tevens aangegeven dat wij dit in de gemeenteraad gaan inbrengen. Tevens hebben wij gevraagd of wij met hen om de tafel kunnen gaan zitten om e.a. te bespreken.

Al vanaf 2015 staat het groot onderhoud van De Zuid in de planning maar dit wordt steeds uitgesteld omdat men wil afwachten hoe de reconstructie De Zuid / Walvisstraat gaat uitpakken. Dat daardoor het grootste deel van De Zuid in een  slechte en lawaaierige staat blijft, telt schijnbaar niet mee. Tot grote ergernis van de bewoners die hierdoor nog langer van het lawaai mogen genieten.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier