h

Respijtzorg, wat is dat?

3 juni 2018

Respijtzorg, wat is dat?

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat goed vol te houden is het belangrijk om af en toe even vrijaf te kunnen nemen van de zorg. Dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen.

Respijtzorg biedt die mogelijkheid, zowel thuis als buitenshuis. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen waarbij zowel de zorgbehoevende als de mantelzorger baat heeft. 

In Dronten zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen aan respijtzorg. Dit kan door een professionele hulp of een vrijwilliger. U kunt meer informatie vinden bij Mantelkring, Informatiepunt Mantelzorg of bij InteractContour voor niet aangeboren hersenletsel. Informeer bij de Gemeente Dronten of er vergoeding vanuit de WMO mogelijk is.

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld omdat het vrijwilligersweg is. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen.

Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) krijgt via een persoonsgebonden budget (PGB), kan vanuit datzelde budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week).

Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren. 

Zorgverzekeraar.
Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg of een mantelzorgarrangement geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. llees meer over deze vergoedingen en bekijk het overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar. 

Jeugdwet.
Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Men kan hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.   

Maar ook bij de zorgverzekeraar zijn er mogelijkheden tot vergoeding van respijtzorg.

Reacties

wij hebben gewoon een ziekenhuis nodig hoofd stad van de flevopolder kom op dit kan gewoon niet mensen die onder behandeling zijn van chemo en etc.. ondenkbaar

Reactie toevoegen

U bent hier