h

De SP op bezoek bij de Voedselbank

12 mei 2017

De SP op bezoek bij de Voedselbank

Foto: Voedselbank

De voedselbank Dronten bestaat 11 jaar dit jaar. Wat als tijdelijke ondersteuning van de allerarmsten is gestart, blijkt vandaag de dag nog steeds onmisbaar.

Sterker nog: het aantal huishoudens dat een beroep doet op de
voedselbank is nog nooit zo hoog geweest. Reden voor Gerard Lodders, voorzitter van VB afdeling Dronten, om in een aantal bijeenkomsten aandacht te vragen voor de voedselbank en zijn cliënten.

Op woensdagavond 26 april waren we als SP uitgenodigd, eerder waren er al andere politieke partijen en betrokken organisaties getrakteerd op zijn
presentatie. De ontvangst was gastvrij met koffie, thee en koek en de
presentatie gaf ons achtergrondinformatie over armoede en over het
functioneren van de voedselbank.

Niet iedereen kan zo maar, als het even financieel wat moeilijk loopt aankloppen bij de voedselbank.
Nou ja aankloppen wel, maar voordat iemand wekelijks een voedselpakket
kan komen ophalen, wordt eerst de situatie gescreend. Is er inderdaad
sprake van armoede, dan komt een cliënt in aanmerking voor een wekelijks
voedselpakket, met de benodigdheden voor 3 warme maaltijden. Dat wil
niet zeggen dat mensen die een beroep op de VB doen , in afwachting van
de screening met lege handen weg gestuurd worden. Ze krijgen meteen al
een pakket mee.

Dit typeert de houding van de medewerkers van de VB: in geval van nood, eerst helpen, dan pas vragen stellen. Heerlijk verfrissend in een tijd vol cynisme en achterdocht.

In principe is de ondersteuning tijdelijk. Een (gelukkig) klein percentage blijft
blijvend afhankelijk van de VB. Voor de meeste mensen verbeteren na verloop van tijd de omstandigheden en kunnen ze weer op eigen benen
staan.

Achter de praktische uitvoering van het verdelen van de wekelijkse pakketten gaat een heel bedrijf schuil, volledig gerund door vrijwilligers. Het is een wekelijks terugkerend georganiseer om voldoende materiaal in Dronten te hebben, om de pakketten mee te vullen, voldoende mankracht om het samenstellen en verdelen van de pakketten mogelijk te maken.

Hoewel de inhoud van de pakketten geschonken wordt en de uitvoer gedaan wordt door vrijwilligers, heeft de voedselbank ook geld nodig. De bus die voedsel ophaalt, de elektriciteit nodig om het pand te verlichten en de vriezers te laten draaien, kosten geld. De voedselbank krijgt geen subsidie van de gemeente en is afhankelijk van donaties, niet alleen voor de inhoud van de pakketten, maar ook voor het rond krijgen van het budget.

Wat ons getroffen heeft die avond is de passie waarmee Gerard Lodders zijn taak opgepakt heeft en de warmte die hij voelt voor zijn vrijwilligers, maar bovenal het respect en menselijkheid waarmee de cliënten van de voedselbank behandeld worden. Erg verfrissend in een maatschappij, die weinig begrip toont voor mensen die het om wat voor reden dan ook niet redden zonder steun.

Foto: SP / Voedselbank Dronten

Foto: SP / Voedselbank

Reactie toevoegen

U bent hier