h

Voedselbank Dronten, weer een bank die het niet redt ??

5 november 2008

Voedselbank Dronten, weer een bank die het niet redt ??

De voedselbank Dronten zit weer zonder onderkomen. Ruim 60 gezinnen die moeten rondkomen van een minimum inkomen en soms nog minder dan dat zijn van de voedselbank afhankelijk. Schandalig dat in deze tijd er nog steeds mensen bij de voedselbank aan moeten kloppen omdat ze anders geen eten hebben. De SP is van mening dat zolang er een voedselbank nodig is in de gemeente Dronten, en de gemeente Dronten mensen doorverwijst naar de voedselbank, er een goede huisvesting aanwezig moet zijn in de gemeente Dronten.

De SP zal in een motie tijdens de raadsvergadering van 6 november aan het college verzoeken om met de voedselbank Dronten samen een oplossing te vinden voor het ontstane huisvestingsprobleem.

In de ogen van de SP staan er voldoende panden leeg op een van de industrieterreinen in de gemeente Dronten die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen

Minimabeleid

Het door de gemeente Dronten gevoerde minimabeleid kan in de ogen van de SP beter. Er zou veel actiever met de clienten gekeken moeten worden en de gemeentelijke financiele hulpverlening beter onder de aandacht te brengen.
Door medewerkers van de sociale dienst moet betere voorlichting gegeven worden over de verschillende gemeentelijke voorzieningen als bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, reïntegratie en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Motie
De SP heeft in een motie aangedrongen om een Minima-effectrapportage (MER) door het NIBUD uit te laten voeren, en effecten van gemeentelijke maatregelen op het huishoudbudget van verschillende groepen inwoners inzichtelijk te maken.

Met de uitkomsten van dit onderzoek, wat volgens wethouder Langeweg nu snel uitgevoerd gaat worden, kunnen we het minimabeleid verbeteren.

Paul Nijssen

U bent hier