h

Mooie beloftes in verkiezingstijd...

14 juni 2018

Mooie beloftes in verkiezingstijd...

Negenentachtig procent van een goede 400 mensen op Facebook zegt: Weg met de hondenbelasting!! Maar de raad van Dronten zegt klip en klaar: "u betaalt maar lekker wat extra omdat u een hond heeft. Want dat is toevallig het enige dier waarover we belastinng kunnen heffen. 

Oh ja, maar we besteden het dan niet aan hondenbeleid." Lees hier de reacties van de andere partijen op ons voorstel om de hondenbelasting af te schaffen. In de verkiezingstijd dus mooie dingen roepen maar...

Als puntje bij paaltje komt zijn de anderen niet thuis. We krijgen de hondenbelasting niet van tafel door de onwil van andere partijen. Laten we er dan op z’n minst voor zorgen dat de hondenbelasting besteed wordt aan preventie en handhaving van overlast van hondenpoep!

Artikel in de Drontenaar woensdag 13 juni 2018

SP krijgt nog onvoldoende steun voor afschaffen van hondenbelasting in Dronten

DRONTEN - SP-fractievoorzitter Peter Duvekot heeft vanavond de steun gepeild voor een voorstel over de afschaffing van de hondenbelasting. De socialisten vonden alleen D66 en VVD aan hun zijde. Dat is vooralsnog te weinig voor een meerderheid in de gemeenteraad.

De nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie en Leefbaar Dronten heeft in haar akkoord geschreven: „We denken daarbij aan het afschaffen van de hondenbelasting.” Toen Peter Duvekot vanavond expliciet aan de gemeenteraad vroeg of ze tot afschaffing wilden overgaan, antwoordden ChristenUnie en Leefbaar Dronten dat ze er nog niet uit zijn.

Aan het nadenken
„We zijn nog aan het nadenken”, onthulde Marloes Hotting (ChristenUnie). „Er staat in het coalitieakkoord dat er wordt nagedacht. Welnu, dat zijn we hard aan het doen”, aldus Foeke Bongers (Leefbaar Dronten).

Drie fracties zijn duidelijk vóór afschaffing. Peter Duvekot (SP): „Wij willen de hondenbelasting er uit hebben.” De VVD maakte halverwege de verkiezingscampagne bekend van de hondenbelasting af te willen. „Dus het is evident wat wij ervan vinden”, zei VVD-fractievoorzitter Remco de Maaijer vanavond. Rob van der Schans (D66) vertelde dat de SP hem te snel af was geweest met het voorstel.

Inkomsten
Terwijl Leefbaar Dronten en ChristenUnie nog twijfelen, zijn CDA, GroenLinks voorlopig niet zins de belasting te beëindigen. „Op dit moment zeggen we nee”, zei Ferdinand Zomerman (CDA), „Het scheelt inkomsten. Hoe ga je dat opvangen?”

Albert Bleijenberg (GroenLinks) constateerde dat hondenpoep één van de grootste ergernissen van de inwoners is. Hij vindt het op onverstandig om de hondenbelasting af te schaffen. De éénmansfractie van de PvdA hield zich afzijdig van de discussie.

De Drontenaar woensdag 13 juni 2018 

Reactie toevoegen

U bent hier