h

Nico van 't Ende

Sinds 2005 woon ik in Dronten.
Daarvoor heb ik in Oldenbroek gewoond.
Ik ben 15 jaar werkzaam geweest bij de firma Mastbroek in Epe als ambachtelijk worstmaker.
Sinds 2 jaar werk ik als gediplomeerd verkeersregelaar en ben ik beveiliger in opleiding.
Als hobby dart ik en klus ik graag.

Ik ben bij de SP gekomen vanwege het nationaal zorgfonds. Ik vind dat zo goed van de SP dat zij daar bij stil staan, dat de zorg voor iedereen betaalbaar moest zijn.  Verder vind ik het fantastisch hoe de SP opkomt voor de inwoners van Dronten die niet voor zichzelf op kunnen komen. Ook met de hulpdienst. Daar waar andere partijen niet zien wat er bij de bewoners van Dronten speelt, zet de SP zich in om mensen te helpen. Ik vind met name veiligheid op straat erg belangrijk en hoop hier de SP in te ondersteunen mocht dat nodig zijn.

U bent hier