h

Kim Reinink-Walles

Bij deze wil ik me graag voorstellen als nieuw burgerraadslid voor de SP in de gemeente Dronten. Mijn naam is Kim Reinink-Walles, ik ben 39 jaar en kom uit Dronten. Moeder van2 dochters en 10 jaar getrouwd. In 2019 zijn wij verhuisd vanuit Meppel naar Dronten.

Door mijn werk bij het Waterschap Zuiderzeeland hebben wij bewust voor Dronten gekozen. Naast het moeder zijn, het werken als toezichthouder en calamiteitenmedewerker, wordt mijn zaterdag gevuld door scouting. Daar mag ik in de rol van Sterre kinderen begeleiden (5 tot 7 jaar) in de wereld van scouting.

Binnen mijn werk zijn wij ook drukdoende met de nieuwe Omgevingswet. De menselijke maat komt steeds meer centraal te staan. Wij zitten als overheid gezamenlijk met omwonenden en belanghebbende aan de tekentafel. Zo geven wij gezamenlijk invulling aan projecten en ontwikkelingen in een gebied. Dan maakt je SP hart toch een positiefsprongetje.

Sinds 2019 ben ik lid van de SP. Al gauw werd mijn lidmaatschap een rol binnen het kernteam van SP Dronten. Zo is het balletje verder gaan rollen.

Waarom mijn lidmaatschap bij de SP. Naast dat ik mij kan vinden in de landelijke en lokale standpunten ben ik zeker een voorstander van eerlijkheid en gelijkwaardigheid in de maatschappij. Een transparante overheid, die er voor zijn inwoners is. De menselijke maat. Die drijfveer neem ik ook mee in mijn dagelijkse werk. Want samen maken wij de maatschappij. Samen staan wij sterk.

U bent hier