h

Frans Rietveld

Mijn naam is Frans Rietveld, 67 jaar en geboren in het dorpje Zuilen, dat later opgeslokt is door Utrecht. In mijn werkzame leven ben ik als brandweerofficier bij de Koninklijke Landmacht werkzaam geweest. Ik droeg daar zorg voor de brandpreventie van de militaire complexen en verzorgde als instructeur ook opleidingen op brandweer en BHV gebied. Daarnaast had ik de supervisie over een aantal bedrijfsbrandweer korpsen. Ik ben jaren actief geweest binnen de vakbond en ondernemingsraden. Een aantal jaren geleden ben ik gescheiden. Sinds kort heb ik weer een lieve vriendin die ook achter de SP staat.

In Utrecht heb ik lang geleden kennis gemaakt met de SP tijdens een actie tegen de onroerend goed belasting. Doordat de SP actief de wijken in ging, trok deze partij mijn belangstelling. In 1979 ben ik naar Nieuwegein verhuisd waar ik contact heb gezocht met de SP afdeling Nieuwegein (in oprichting). Ik ben lid geworden van de kerngroep in Nieuwegein en heb samen met bevlogen leden de afdeling Nieuwegein opgericht. Ik ben bestuurslid geworden en heb diverse cursussen gevolgd. Ik werd gevraagd om mij kandidaat te willen stellen voor de Provinciale Staten van Utrecht. Dat heb ik gedaan en heb daarvoor de nodige scholing ondergaan. Bij de verkiezingen kreeg ik destijds veel voorkeurstemmen en zat bijna in de Provinciale Staten. In 2000 ben ik echter naar Lelystad verhuisd. Kort na mijn verhuizing kreeg ik van het hoofdbestuur een verzoek om mijn plaats in de Provinciale Staten van Utrecht in te leveren. Door ziekte van een SP Statenlid, was ik als eerstvolgende aan de beurt. Omdat ik niet meer in de Provincie Utrecht woonde, kon ik geen Statenlid worden.

In Lelystad ben ik een aantal jaren gewoon SP lid geweest. Na een aantal jaren begon het echter weer te kriebelen en heb ik een vergadering van SP afdeling Lelystad bezocht. Zoals goede SP’ers betaamd, werd ik direct gestrikt als lid van de kerngroep. Ik raakte steeds meer betrokken bij deze afdeling en heb mij belast met de coördinatie van de politieke marktkraam die wij één keer per maand op het stadhuisplein plaatsen. Ook begeleidde ik de acties rondom het Nationaal Zorgfonds incl. de beide busreizen naar Den Haag. Dat was een mooie en indrukwekkende actie.

In augustus 2017 ben ik in Dronten gaan wonen . Eerder had ik mij al gemeld bij de afdeling Dronten en ben daar actief gaan helpen. Op 28 september 2017 ben ik aangesteld als burgerraadslid voor de SP in Dronten. Op dit moment word ik en de overige kandidaten geschoold in de plaatselijke politiek. Met deze scholing, mijn ervaring en de ervaring die ik op heb gedaan hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren. Sinds 23 maart 2019 ben ik gemeenteraadslid.

Hoewel ik nog maar kort in Dronten woon ben ik redelijk bekend met het reilen en zeilen in de gemeente Dronten. Jarenlang heb ik met mijn boot in de jachthaven (WSVD) in Dronten gelegen. Ik ben daar ook een aantal jaren bestuurslid geweest en in deze functie heb ik regelmatig contact met de gemeente, provincie e.a. gehad. Dronten was als het ware mijn tweede thuis.

U bent hier