h
24 februari 2016

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?

Foto: C.Hilbrink

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?
Sinds 2015 voeren de gidsen in Dronten keukentafelgesprekken met inwoners over benodigde hulp of herindicaties. De gemeente moet zorgen voor gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner komt op voor de belangen van de inwoner (cliënt), is onafhankelijk en staat dus los van het wijkteam. Onafhankelijkheid is belangrijk omdat de gids de zorgbepaler is en de cliëntondersteuner niet beslist over de toewijzing van de eventuele maatwerkvoorziening. Bij de voorbereiding van een hulpaanvraag en bij het keukengesprek zelf geeft de cliëntondersteuner informatie, advies en ondersteuning aan de inwoner.

Lees verder
22 februari 2016

Vraag: Wat is armoede?

Foto: Gerty

Wat is armoede?   Was de eerste vraag die werd gesteld aan de zaal en aan de gastsprekers Sadet Karabulut, tweede kamerlid van de SP en Peter van Bergen, wethouder van de gemeente Dronten. Puur financieel gezien vinden we onszelf niet arm wanneer we niet op vakantie kunnen. De wethouder spreekt van armoede wanneer we niet in onze dagelijkse levensbehoefte kunnen voorzien. Wanneer we geen geld hebben voor eten of de gasrekening niet kunnen betalen.
Maar er is ook nog een andere vorm van armoede. Wanneer je geen geld hebt voor een sportclub voor je kinderen, waardoor ze dus niet deel kunnen nemen aan sociaal verkeer, ziet hij ook als armoede. Mensen met psychische problemen of mensen die om wat voor reden dan ook zonder werk komen te zitten en geen sociaal netwerk om zich heen hebben, ziet hij ook als een verborgen vorm van armoede.

Lees verder
11 februari 2016

SP Dronten onderzoekt de veranderingen in de zorg als gevolg van de nieuwe WMO.

We zijn op zoek naar ervaringsverhalen van inwoners van de gemeente Dronten.

Lees verder
11 februari 2016

SP krijgt opvallend weinig klachten over de zorg uit Dronten

SP krijgt opvallend weinig klachten over de zorg uit Dronten

Lees verder
7 oktober 2015

Raad Dronten maakt einde aan vrijage met Zwolle

http://dedrontenaar.nl/algemeen/raad-dronten-maakt-einde-aan-vrijage-zwolle-heeft-z-n-eigen-shit

Lees verder

SP tegen Redepleinplannen

In de Flevopost: SP blijft modicus tegen welk plan dan ook

Foto: Flevopost / Flevopost Editie Dronten
Lees verder
2 juli 2015

Uit de laatste gemeenteraadsvergadering

Na de hectische periode van jaarrekening en kadernota stonden de volgende zaken nog op de agenda: Maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG, Ondernemersfonds en een motie van de bijna voltallige raad m.b.t. Plein de Rede.

Lees verder
16 maart 2015

Flyeren voor de vijf SP-kandidaten

Foto: SP

De SP-Dronten heeft  op zaterdag 14 maart geflyerd op het Havenplein in Dronten.

Lees verder

Pagina's