h
2 februari 2018

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Foto: SP

Op 10 januari jl. heeft de ledenvergadering van de SP Dronten haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. In het verkiezingsprogramma “Vernieuwend en Actief” komen onder andere meer veiligheid, verbeteren van de zorg en een goede leefomgeving aan de orde.

Lees verder
2 februari 2018

Onze kandidaten stellen zich aan u voor

Foto: Fred Bervoets / Peter Duvekot

Lijsttrekker Peter Duvekot en de overige kandidaten stellen zich aan u voor. Na vele jaren in Almere is Peter nu woonachtig in Biddinghuizen. “De overgang  van de stad naar het meer dorpse was wennen in het begin, maar op dit moment zou ik niets anders meer willen.” Sinds 2002 ben ik lid van de SP.

Lees verder
2 februari 2018

Wij in de wijk

Foto: SP

Zaterdag 27 januari 2018 stonden wij weer in centrum Dronten en hebben veel interessante mensen met diverse problemen en ideeën gesproken. Dit was tevens een voorzichtige aftrap van onze campagne.

Lees verder
8 januari 2018

Kevin Wevers over de problemen met de huishoudelijke hulp

Foto: Onbekend

Kevin Wevers komt op 10 januari vertellen over de problemen met de huishoudelijke hulp. Dat er een en ander mis is gegaan in de zorg, weten we allemaal. Maar dat je, als het je overkomt je er niet zo maar bij neer hoeft te leggen en er ook wat aan kan doen, zullen we van hem horen.

Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

SP Dronten heeft op de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2017 unaniem de door het bestuur voorgedragen kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 aangenomen.

Als lijsttrekker is Peter Duvekot uit Biddinghuizen gekozen. Peter heeft twee periodes in de Almeerse gemeenteraad ervaring op kunnen doen als fractie assistent. Op plek twee en drie staan Tom de Kruijff en Frans Rietveld.

Lees verder
23 oktober 2017

De SP in de wijk

Foto: SP

Om met de bewoners van Dronten in contact te blijven gaan we één keer per maand de wijk in.  Zo zijn we in Biddinghuizen geweest en in Dronten in de wijk tussen de Boeg en het centrum en de Boeg.

Lees verder
13 oktober 2017

Onderwijsstaking 5 oktober

Foto: Fred Bervoets

5 oktober is de staking van de docenten in het basisonderwijs. Daar er is nu alle reden toe. Meesters en juffen verdienen tot 30 procent minder dan even hoog opgeleiden. Een derde van de leraren krijgt te maken met een burn-out. En het lerarentekort neemt alleen maar toe

Lees verder
30 september 2017

Beëdigingen burgerraadsleden

Foto: SP

Op donderdag 6 juli 2017 is Tom de Kruijff beëdigd als burgerraadslid voor de SP. Vervolgens zijn Peter Duvekot en Frans Rietveld op 28 september 2017 eveneens beëdigd als burgerraadsleden voor de SP.

Lees verder

Jouw Schuld, Mijn Schuld, Verslag van 4 september j.l.

Op 4 september heeft de SP afdeling Dronten een avond georganiseerd over schuld. De bedoeling was duidelijk te maken dat veel mensen, die in de schuld zitten, daar lang niet altijd iets aan hebben kunnen doen. Vaak is het een samenloop van omstandigheden of pech.

Lees verder
29 augustus 2017

Wij in de wijk "Biddinghuizen"

Foto: SP

Om met de burgers van Dronten in contact te blijven gaan wij sinds juni 2017 elke maand de wijk in. We zetten onze tent op, op een centrale plek in de wijk en gaan van daar uit langs de deuren. Zo hebben we onze tent al opgezet in Dronten in de Baskenstraat en bij het speeltuintje op de Stag en zijn we een zaterdag in Biddinghuizen geweest. De ene keer 'lokken' we mensen met muziek en kinderspelletjes, de andere keer met tomaten of schuursponsjes.

Lees verder

Pagina's