h

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Foto: Corrie Hilbrink / Corrie Hilbrink
Van links naar rechts:

Op de voorste rij: Bea, Anneke, Sando
Op de achterste rij: Jan den Boer, Tom, Frans, Piet, John, Peter, Bob, Sjoukje

SP Dronten heeft op de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2017 unaniem de door het bestuur voorgedragen kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 aangenomen.

Als lijsttrekker is Peter Duvekot uit Biddinghuizen gekozen. Peter heeft twee periodes in de Almeerse gemeenteraad ervaring op kunnen doen als fractie assistent. Op plek twee en drie staan Tom de Kruijff en Frans Rietveld.

Peter Duvekot, Tom de Kruijff en Frans Rietveld zijn nu burgerraadslid en draaien alvast warm voor de Gemeenteraad.

Lijstduwer is Jan den Boer de huidige fractievoorzitter.

Met deze toplijst van 13 kandidaten zien wij de Gemeenteraadsverkiezingen vol vertrouwen tegemoet. Voor elkaar gaan wij ons hard maken voor een transparanter en socialer bestuur van de gemeente Dronten!

 1. Peter Duvekot (m)    Biddinghuizen
 2. Tom de Kruijff (m)     Swifterbant
 3. Frans Rietveld (m)    Dronten
 4. John le Noble (m)     Dronten
 5. Sjoukje Leeuw (v)     Dronten
 6. Anneke Popa (v)       Biddinghuizen
 7. Sando McGee (m)    Dronten
 8. Kees Dol (m)             Biddinghuizen
 9. Bob Ravestein (m)    Biddinghuizen
10. Bea Schaap (v)        Dronten
11. Jan Preuter (m)        Swifterbant
12. Piet Breukel (v)        Dronten
13. Jan den Boer (m)     Dronten

Lees verder

Wij in de wijk

. Om met de bewoners van Dronten in contact te blijven gaan we één keer per maand de wijk in.  
Zo zijn we in Biddinghuizen geweest en in Dronten in de wijk tussen de Boeg en het centrum en de Boeg.
Begin oktober waren we op zaterdag in het centrum van Dronten. Ondanks het slechte weer was het er gezellig druk dankzij de streekmarkt en modeshow.
Ons Drontens SP-team werd versterkt door Ad Meijer, de gedeputeerde van de SP in de Provinciale Staten.
 
We hebben veel mensen gesproken en hoewel gelukkig veel mensen redelijk tevreden zijn met Dronten, zijn er toch wat terugkerende ergernissen: de inrichting van het Meerpaalplein en zeker de kosten ervoor, de alles platleggende wielerrondes, de leegstand in het winkelcentrum.
Maar ook een aantal schrijnende verhalen van persoonlijk leed, schijnbaar (mede) veroorzaakt door overheid of instanties in dienst van de overheid te horen gekregen.
 
Het is zo waardevol om je oor te luisteren te leggen. De volgende 'wij in de wijk'-en zullen zijn op:
4 november in het centrum van Swifterbant en
2 december in de oude kern van Dronten.
Lees verder

5 Oktober Staking basisonderwijs

5 oktober is de staking van de docenten in het basisonderwijs.
Daar er is nu alle reden toe.
Meesters en juffen verdienen tot 30 procent minder dan even hoog opgeleiden. Een derde van de leraren krijgt te maken met een burn-out.
En het lerarentekort neemt alleen maar toe.
Daarom steunen wij als SP jullie eisen. Meer loon. Minder werkdruk.
Omdat de toekomst van onze jonge kinderen te belangrijk is. En omdat jullie beter verdienen. Daarom zijn wij op 4 oktober langs veel scholen in Dronten gegaan met een lekker stukje gebak om hen een hart onder de riem te steken.

Lees verder

Beëdiging Peter Duvekot en Frans Rietveld

Donderdag 28 september zijn Peter Duvekot en Frans Rietveld beëdigd als
burgerraadslid voor de SP. Wij zijn goed op sterkte en komen op stoom!
Heren heel veel succes!

Lees verder

Beëdiging Tom de Kruijff


Op donderdag 6 juli is Tom de Kruijff beëdigd als burgerraadslid voor de SP. 
Wij hebben er een strijdbaar teamlid bij! Lees verder

Jouw Schuld, Mijn Schuld, Verslag van 4 september j.l.

Op 4 september heeft de SP afdeling Dronten een avond georganiseerd over schuld. De bedoeling was duidelijk te maken dat veel mensen, die in de schuld zitten, daar lang niet altijd iets aan hebben kunnen doen. Vaak is het een samenloop van omstandigheden of pech.

Lees verder

Schulden Avond in het Open Hof op 4 september

Luister naar Radio Flevoland in deel 1 van 4 september

http://www.omroepflevoland.nl/luisteren/dit-is-flevoland-deel1?id=150894...

Vanavond in het:

Open Hof
De Zuid 2 te Dronten
Zaal open om 19.30 uur
Aanvang om 20.00 uur

Kom luisteren of geef u vragen af.

Lees verder

Wij in de wijk "Biddinghuizen"

Om met de burgers van Dronten in contact te blijven gaan wij sinds juni 2017 elke maand de wijk in.

We zetten onze tent op, op een centrale plek in de wijk en gaan van daar uit langs de deuren. Zo hebben we onze tent al opgezet in Dronten in de Baskenstraat en bij het speeltuintje op de Stag en zijn we een zaterdag in Biddinghuizen geweest. De ene keer 'lokken' we mensen
met muziek en kinderspelletjes, de andere keer met tomaten of schuursponsjes.

Het doel is om te horen of er klachten zijn bij de bewoners van Dronten over hun woonomgeving, over hun woning of over voorzieningen die de gemeente levert. En hoewel de meeste mensen die we spreken in grote lijnen erg tevreden zijn, komen er iedere keer toch weer een aantal problemen boven, waar we als politieke partij iets aan proberen te doen.

De volgende keer staan we in het centrum, aan het Havenplein te Dronten, op zaterdag 7 oktober van 11.00-15.00 uur .

Lees verder

Miljoenen Nederlanders worden door schulden belemmerd om actief mee te doen aan de samenleving.

Foto: SP / A. Popa
Bijna 1 op de 5 huishoudens heeft te maken met risicovolle schulden of problematische schulden, of volgt een schuldhulpverleningstraject.

Het hebben van schulden is zwaar. Het is beklemmend en angstig. Mensen met schulden zijn daar elke dag mee bezig. Schaamte kan mensen in een isolement drijven en deelname aan de maatschappij verder belemmeren.

De SP Dronten organiseert een informatieavond over schuld.
Aan het woord komen mensen met schulden, maar ook organisaties die te maken hebben met schuldproblematiek.

Zoals:

 • Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
 • Oost Flevoland Woondiensten
 • Bewindvoering
 • Gemeente Dronten
 • Stichting Welzijn
 • Inloophuis De Kans
 • ZLF (Zelfstandige Loket Flevoland)

Lees verder

Pagina's