h
14 oktober 2020

Affaire Berghorst

Op 25 juni worden er vanuit de gemeenteraad regels opgesteld voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Bij het vaststellen daarvan riep het CDA het college van B en W op om de leefomstandigheden van arbeidsmigranten in Dronten snel te verbeteren.  

Lees verder
30 augustus 2020

Niet klappen, maar lappen!

Foto: Joske Bervoets-Boersma

De SP vindt het in de huidige tijd niet verantwoord om met veel mensen de straat op te gaan. Kwetsbare mensen kiezen er voor om zoveel mogelijk thuis te blijven. Niet iedereen kan of wil voor een actie de straat op.  Want het is tijd voor actie, actie voor de zorg!

Lees verder
29 juli 2020

Dronten lijkt wel het epicentrum van misstanden te worden

Foto: Fred Bervoets

SP, Groen Links en de PvdA maken zich grote zorgen

Lees verder
9 juli 2020

Moties SP aangenomen in gemeenteraad

Foto: Fred Bervoets

Helaas had de motie 0% is genoeg om de huurverhoging te stoppen te weinig draagkracht om enige kans van slagen te maken. Alleen de PvdA vonden wij aan onze zijde.

Lees verder
10 juni 2020

SP wil 0% huurverhoging en eind aan verhuurdersheffing

Foto: SP

Landelijk voert de SP actie tegen de huurverhoging. Uiteraard zit onze fractie in Dronten ook niet stil. Tijdens de commissievergadering donderdagavond 11 juni worden twee SP moties besproken:

Lees verder
12 mei 2020

12 mei 2020 Dag van de Verpleging

Foto: SP

Graag hadden we alle zorgmedewerkers in Nederland iets aan willen bieden, als blijk van waardering voor de inzet, die iedereen dag in dag uit toont.

Lees verder
10 mei 2020

Onze zorg verdient meer dan alleen applaus!

Foto: SP / SP

Zorgverleners verdienen onze grootste waardering voor de inzet die ze leveren om het coronavirus te bestrijden. Thuiszorgmedewerkers, huisartsen, ambulance- en ziekenhuispersoneel, medewerkers in het verpleeghuis, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ: we vragen op dit moment het uiterste van ze. Soms met gevaar voor hun eigen gezondheid. Deze coronacrisis laat ons weer zien hoe belangrijk goede zorg is.

Lees verder
27 april 2020

SP start aktie tegen huurverhoging ‘0% is genoeg’

Foto: SP

Maandag 27 april  viert Nederland geen Koningsdag maar Woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn, als iedereen een goede en betaalbare woning heeft.

Lees verder
17 april 2020

Tulpengroet

Foto: SP

In deze crisis missen we het onderlinge contact, ook als SP leden. Het bestuur van SP Dronten wilde onze leden een hart onder de riem steken en laten weten dat de hulpdienst ook nu bereikbaar is, via dronten@sp.nl of 06-18481589. 

Lees verder
18 maart 2020

Gezamenlijke verklaring raadsfracties gemeente Dronten

Foto: Onbekend / Peter Duvekot

Het coronavirus treft ook Biddinghuizen, Dronten, Swifterbant en onze bewoners en ondernemers in het buitengebied. We weten nu nog niet welke gevolgen dit heeft voor de maatschappij en mensen persoonlijk. Wel lijkt zeker dat we pas aan het begin staan van een moeilijke periode die nog lang zal doordreunen. 

Lees verder

Pagina's