h

Huurders in gesprek met OFW

13 oktober 2019

Huurders in gesprek met OFW

Foto: Fred Bervoets

Donderdag 10 oktober heeft er naar aanleiding van het eerder aangeboden Zwartboek een gesprek plaats gevonden tussen twee medewerkers van het OFW en drie huurders, die daarbij werden ondersteund door de SP-Dronten.

In dat gesprek werden thema's besproken zoals communicatie, renovatie en veiligheid en werd er tevens gesproken over het doorvoeren van verbeteringen in uitvoering en communicatie.

De gevoerde discussies hebben volgens de huurders geleid tot een goed plan van aanpak voor de problematiek die tussen huurders en OFW bestaat.

OFW heeft toegezegd met de door de huurders ingebrachte aandachtspunten aan de slag te gaan.

Er komt in ieder geval een vervolggesprek, waarin de voortgang van een en ander zal worden geëvalueerd. Tevens heeft de SP met OFW afgesproken dat er een contactpersoon komt, waar alle mensen, die een bijdrage geleverd hebben aan het Zwartboek, contact mee op kunnen nemen.

De huurders blijven samen met de SP-Dronten de voortgang nauwlettend volgen.

We houden u op de hoogte.

Reactie toevoegen

U bent hier