h

Uitslag onderzoek geluidsoverlast "de Zuid"

11 september 2018

Uitslag onderzoek geluidsoverlast "de Zuid"

Foto: SP / eigen foto

Naar aanleiding van de actie die wij hebben gevoerd tegen de geluidsoverlast aan "de Zuid" en omliggende straten, hebben wij zesentwintig formulieren retour ontvangen. Drieëntwintig  bewoners hebben aangegeven hinder te ondervinden van het langsrijdende verkeer. Drie bewoners gaven aan geen hinder te ondervinden. 
SP Dronten heeft zelf een onderzoek ingesteld en er is inderdaad sprake van...

een behoorlijke overlast door het verkeer. Volgens de geluidskaarten van het RIVM is het resultaat van de geluidsoverlast zeer tot zeer slecht.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grove en slecht onderhouden wegdek, té hoge snelheden, lawaaierige uitlaten en racende auto's laat in de avond en 's nachts. 

Ook ervaren een aantal bewoners met name op de Lancasterdreef trillingen die veroozaakt worden door vrachtwagens. De kruidendreef wordt als zeer druk en rumoerig ervaren. De SP fractie gaat dit resultaat via een motie in de raad brengen en de gemeente verzoeken actie te ondernemen om de overlast te verminderen. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

 

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier